Ceník

Cení­k registrace .EU domény

Měna Cena
CZK 81.00 * (81.00 **)
EUR 3.75 * (3.75 **)


* V případě objednávky hostingového programu na 1 rok dopředu.
** V pří­padě objednávky bez hostingového programu. Cena je za registraci včetně roční­ho poplatku.

Registraci domény lze provést pouze na dobu 1 roku, poté lze doménu prodloužit maximálně o 1 rok. V pří­padě neúspěšné registrace bude poplatek za tuto službu vrácen objednavateli.

Ceník hostingových programů

Měna MAIL Hosting MINI Hosting START Hosting NORMAL Hosting
CZK 29.00 39.00 59.00 99.00
EUR 1.00 1.50 2.00 3.50


Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Poplatek za hosting je počítán za období­ jednoho měsí­ce.